Škripanje zubima – Bruksizam

//Škripanje zubima – Bruksizam

Bruksizam (ŠKRIPANJE ZUBIMA) je dnevna ili noćna parafunkcionalna aktivnost koja podrazumeva stiskanje, škrgutanje, mlevenje zubima i javlja se kao jedna epizoda ili serija pokreta. Odvija se na podsvesnom nivou, regulisan je od strane centralnog nervnog sistema i vezan je za profil ličnosti i emocionalni stres.
Škripanje zubima ljudima može napraviti zaista velike probleme, pa čak dovesti i do razvoda braka , jer je zvuk koji nastaje noću tokom škripanja i škrgutanja zubima vrlo neprijatan.

Bruksizam se javlja kod čak 25-50% populacije sa podjednakom zastupljenošću kod oba pola . Najčešće se javlja u periodu od 19 do 45 godina starosti. Naučnici smatraju da čak svaka odrasla osoba u nekom periodu života ima epizode bruksizma. Čak i deca imaju bruksizam. Prema jednom istraživanju, oko 38% ispitanih roditelja izjavilo je da njihovo dete škripi zubima.

128-150x150

UZROCI BRUKSIZMA:

Dok su uzroci dnevnih parafunkcija (sisanje palca, grickanje noktiju…) uglavnom loše navike, noćni bruksizam ima mnogobrojne i raznovrsne uzroke. Danas važi mišljenje da je bruksizam centralnog porekla, da postoji veza izmedju kognitivno-bihevioralnih faktora (emocionalni stres, strah, karakteristike ličnosti) i bruksizma, kao i primene nekih lekova i konzumiranja većih količina alkohola, kofeina i nikotina. Smatra se da je uticaj dnevnih stresnih dogadjaja kod bruksista krucijalan.

Bruksisti imaju najčešće takve karakteristike ličnosti koje im uvećavaju celokupan nivo stresa. To su hiperaktivne osobe, perfekcionisti, anksiozne i nezadovoljne osobe.

POSLEDICE BRUKSIZMA:

Škripanje zubima noću je nesvesno, pri čemu, pritisak koji zubi trpe je daleko veći od fiziološkog. Ako se ovome dodaju i bočni pokreti vilice, posledice su brojne.

KRATKOROČNE POSLEDICE:

abrazivne fasete na zubima, pukotine gledji zuba, odlamanje plombi, glavobolja, bolovi u mišićima lica, bol pojedinih zuba, bol u uhu, bol pri otvaranju i zatvaranju usta, poremećaji spavanja, povećana pokretljivost zuba.

DUGOROČNE POSLEDICE:

abrazija (trošenje zuba), lom zuba, gubitak vertikalne dimenzije zagrižaja, preopterećenost viličnog zgloba.

TERAPIJA BRUKSIZMA

Terapija je uglavnom simptomatska i svodi se na terapiju mentalnog stresa, kao i na lečenje posledica bruksizma.

OKLUZALNI SPLINTOVI (tzv. NIGHT GUARD) imaju za cilj da smanje abraziju i zaštite zubno tkivo, preveniraju opterećenje i mobilnost zuba i smanje bol u mišićima. Na osnovu uzetog otiska zuba , izradjuje se individualni splint koji se nosi tokom spavanja.

U slučajevima većeg gubitka zubnog tkiva usled abrazije , terapija podrazumeva izradu protetskih nadoknada , tj. Metalokeramičkih ili keramičkih krunica.

2017-09-25T15:28:00+00:00