Grana stomatologije koja se bavi hirurškim lečenjem tvrdih i mekih tkiva usne duplje zove se oralna hirurgija. S obzirom na to da je reč o najinvazivnijoj oblasti stomatologije, potrebano je da stomatolog poseduje posebna znanja, pristup i zalaganje.

Kako bismo vam pružili najbolju moguću uslugu, posebnu pažnju posvećujemo detaljnom pregledu, tokom koga utvrđujemo indikacije za hirurško lečenje. Potom ćemo vas detaljno uputiti u način lečenja i objasniti sve nedoumice.

Sama hirurška intervencija se izvodi u lokalnoj anesteziji, a mi ćemo se potruditi da sve protekne što je moguće prijatnije.

Oralna hirurgija obuhvata široku lepezu intervencija. Najčešće intervencije su:

  • ugradnja implantata
  • vadjenje zuba
  • hirurško vadjenje zuba i zaostalih korenova zuba
  • hirurško vadjenje impaktiranih umnjaka i očnjaka
  • apikotomija i cistektomija
  • preprotetska korekcija mekog i koštanog tkiva usne duplje
  • frenektomija, itd.